Tytuł artykułu: Charakterystyka hydrauliczna jazu Jaktorów na rzece Pisia Tuczna

Autorzy: BAJKOWSKI, S., SIWICKI, P., URBAŃSKI, J.

Słowa kluczowe: jaz ruchomy, warunki przepływu

Streszczenie: W pracy zamieszczono wyniki analizy hydraulicznych warunków przepływu na jazie w Jaktorowie, utrzymującego piętrzenie dla ujęcia wody na stawy Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW. W ramach prac terenowych na obiekcie dokonano obmiaru elementów konstrukcyjnych jazu oraz pomiarów przekrojów poprzecznych na długości odcinka piętrzenia w górnym i dolnym stanowisku. Wykonano obliczenia przepustowości budowli w różnych warunkach przepuszczania wody. Dokonano też oceny warunków rozpraszania energii. Przepływ przez jaz limitowany jest zdolnością przepływową dolnego odcinka rzeki. Pomimo to budowla jest w stanie przeprowadzić przepływy wielkie miarodajne i kontrolne przy rzędnej zwierciadła wody spiętrzonej nie przewyższającej brzegów koryta. Elementem wskazującym na małe przystosowanie jazu do bezpiecznego przeprowadzenia wód wezbraniowych jest stosunkowo krótka niecka wypadowa.

Cytowanie w stylu APA: Bajkowski, S., Siwicki, P. & Urbański, J. (2009). Charakterystyka hydrauliczna jazu Jaktorów na rzece Pisia Tuczna. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (2), 38-46.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bajkowski, Siwicki & Urbański, 2009), następne powołania: (Bajkowski i inni, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Bajkowski, Sławomir, Piotr Siwicki, Janusz Urbański. "Charakterystyka hydrauliczna jazu Jaktorów na rzece Pisia Tuczna." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 44 ser., vol. 18, nr 2, (2009): 38-46.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bajkowski, Siwicki, & Urbański 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bajkowski_Siwicki_Urbański_2009_PNIKS, author={Bajkowski, Sławomir and Siwicki, Piotr and Urbański, Janusz}, title={Charakterystyka hydrauliczna jazu Jaktorów na rzece Pisia Tuczna.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN44/A5/art5.pdf}, year={2009}, volume={18 (2)}, number={44}, pages={38-46}}

Pełny tekst PDF


Go Back